An toàn tâm lý trong lớp học

Nhiều giáo viên thường tự hỏi liệu họ có phung phí thời gian của họ khi nào, vào cuối các bài học, có câu hỏi…