Gold Coast 2018: Tin tức và phát triển mới nhất

với GC2018 Bây giờ chỉ còn 14 tháng nữa, các vận động viên đang chuẩn bị hướng tới Mẫu cao nhất vào tháng 4 năm…

Các gói công trình đầu tiên được phát hành cho Sân vận động Bắc Queensland

Bộ phận cụ thể đã rất bận rộn thúc giục các dịch vụ Bắc Queensland đăng ký cho các gói công việc trên mặt đất…